mnbn.net
当前位置:首页 >> 7 9 10算24点 >>

7 9 10算24点

7×(9-7)+10=24

1. 9+[5×﹙10-7﹚] 2. 9-[﹙7-10﹚×5] 3. [﹙10-7﹚×5]+9

只用加减乘除此题无解。 如果用根号则有三个解,举例如下: (10+7-9)×根号9=24

此题无解 用加减乘除括号是算不出来24点的,无解 巧算24点游戏介绍 “巧算24点”是一种趣味数学游戏,游戏方式简单易学,能健脑益智,是一项极为有益的益智游戏活动。 “巧算24点”的游戏规则如下:一副扑克牌中抽去大小王剩下52张﹙如果初练也可只...

1. [﹙7+10﹚×2]-10 2. [2×﹙10+7﹚]-10 3. ﹙10-7﹚×﹙10-2﹚

3*9-(10-7)=24

1. [7+﹙10+9﹚]-2 2. [10+﹙7+9﹚]-2 3. [﹙7+9﹚-2]+10

10+9+5 =24 7-6=1 24*1=24 这么算行吗

1: 8 × (9 ÷ (10 - 7)) 2: 8 × 9 ÷(10 - 7) 3: (8 × 9) ÷ (10 - 7) 4: (8 ÷ (10 - 7)) × 9 5: 8 ÷ (10 - 7) × 9 6: 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9) 7: 9 × (8 ÷ (10 - 7)) 8: 9 × 8 ÷(10 - 7) 9: (9 × 8) ÷ (10 - 7) 10: (9 ÷ (10 - 7)) × 8 11: 9 ÷ (10 - ...

1. ﹙4×10﹚-﹙9+7﹚ 2. [﹙10×4﹚-9]-7 3. [﹙7-10﹚+9]×4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com