mnbn.net
当前位置:首页 >> 10,9,7,6怎么算结果等于24 >>

10,9,7,6怎么算结果等于24

只用加减乘除无解,加上根号或阶乘则可,如: 10+7×6÷√9=24 [(9+7)÷(10-6)]!=4!=24

只用加减乘除无解,加上根号或阶乘则可,如: 10+6×7÷√9=24 [(9+7)÷(10-6)]!=4!=24

7×6÷3+10=24

列式计算为 9×10÷6+9 =15+9 =24 算式不唯一.

暂时就想到一种 6 - (5 - 7) × 9 =24

暂时收集三种答案,(1)10*10=100,100-4=96,96/4=24. (2) 4!(阶乘)=4*3*2*1=24 ,10-10=0,0*4=0,0+21=24. (3) 两个4分别开算数平方根分别等于2,然后全部相加就等于24.

{8 ÷ (9 - 7)}× 6 8 ÷ (9 - 7) × 6 8 ÷ {(9 - 7) ÷ 6} 8 ×{6 ÷ (9 - 7)} 8 × 6 ÷(9 - 7) (8 × 6) ÷ (9 - 7) 6 ×{8 ÷ (9 - 7)} 6 × 8 ÷(9 - 7) (6 × 8) ÷ (9 - 7) {6 ÷ (9 - 7)} × 8 6 ÷ (9 - 7) × 8 6 ÷ {(9 - 7) ÷ 8}

(10+2)×(9-7)

2*(6*10/5)=

不成立的 ======================================== 1 1 1 1 : 算不起 1 1 1 2 : 算不起 1 1 1 3 : 算不起 1 1 1 4 : 算不起 1 1 1 5 : 算不起 1 1 1 6 : 算不起 1 1 1 7 : 算不起 1 1 1 8 : (1+1+1)*8=24 1 1 1 9 : 算不起 1 1 1 10 : 算不起 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com