mnbn.net
当前位置:首页 >> 用2,5,4,9算24点 >>

用2,5,4,9算24点

1. [﹙5+9﹚×2]-4 2. ﹙4+2﹚×﹙9-5﹚ 3. [9-﹙5-2﹚]×4

2 + 5 + 8 + 9 (9 + 8 - 5) × 2 9 × 8 ÷(5 - 2)

共6种不同算法,举例如下: 2×(4×5-8)=24 4×2×(8-5)=24

(9+5)x2-4=24

1.3+5=8,8-2=6,4×6=24 2.3+4+5=12,12×2=24

1: 6 ÷ 2 × 5 + 9 2: (6 ÷ 2) × 5 + 9 3: (6 ÷ 2 × 5) + 9 4: ((6 ÷ 2) × 5) + 9 5: (6 ÷ (2 ÷ 5)) + 9 6: 6 ÷ (2 ÷ 5) + 9 7: 6 × 5 ÷ 2 + 9 8: (6 × 5) ÷ 2 + 9 9: (6 × 5 ÷ 2) + 9 10: ((6 × 5) ÷ 2) + 9 11: (6 × (5 ÷ 2)) + 9 12: 6 × (5 ÷...

4x(2+9-5) =4x6 =24; (5+9)x2-4 =14x2-4 =28-4 =24; (9-5)x(4+2) =4x6 =24; …… 供参考。

(5/(4/12))+9 ((5/4)*12)+9 (5*12)-(9*4) (5*12)-(4*9) ((5*12)/4)+9 (5*(12/4))+9 9+(5/(4/12)) 9+((5/4)*12) 9+((5*12)/4) 9+(5*(12/4)) 9+((12*5)/4) 9+(12*(5/4)) 9+(12/(4/5)) 9+((12/4)*5) (12*5)-(9*4) (12*5)-(4*9) ((12*5)/4)+9 (12*(5...

(9-5)×(8-2)=24 2×(9+8-5)=24 8×9÷(5-2)=24

“巧算24点”的游戏内容如下:一副牌中抽去大小王剩下52张,(如果初练也可只用1~10这40张牌)任意抽取4张牌(称牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数算成24。每张牌必须用一次且只能用一次,如抽出的牌是3、8、8、9,那么算式为(9...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com